Friday, August 30, 2013

CONTROL BLOOD SUGAR WITH WATER (ECPI)

Diabetes merupakan penyakit yang menjadi ancaman besar kepada penduduk diseluruh dunia. Dianggarkan terdapat 500 juta penghidap diabetes menjelang tahun 2030.  Di Malaysia, jumlah penghidap diabetes mencatatkan peningkatan yang besar pada setiap tahun sehingga mencapai tahap yang membimbangkan. Laporan Kajian Kesihatan Morbiditi Kebangsaan (NHMSIII), menunjukkan peningkatan penyakit diabetes sebanyak dua kali ganda, iaitu 8.3 peratus (2006) kepada 14.9 peratus (2010). 

Diabetes has become a big threat to people throughout the world. Estimated, there are around 500 million diabetes patients towards year 2030. In Malaysia, diabetes patient record high increases every year until it achieve a looming level. National Morbidity Health Survey Report, show double increase of diabetic disease, namely 8.3 percent (2006) to 14.9 percent (2010).

Description: http://optimize.innity.com/analytics/?pubid=1002&zoneid=24434&cb=1379042915041Description: http://n.effectivemeasure.net/emnb_18_11280.gif?r=2095902425Suntikan insulin merupakan antara kaedah rawatan yang digunakan bagi mengawal gula dalam darah. Penggunaan kaedah ini didapati mempunyai kesan sampingan terutamanya kepada buah pinggang. Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia (PPPKAM), Prof Datuk Dr Syed Mohamed Al-Junid mencadangkan kajian terhadap keberkesanan rawatan perlu dicari seandainya kaedah rawatan tidak berkesan. Beliau juga mengambil contoh kaedah rawatan pesakit kencing manis yang memerlukan kajian kerana banyak rawatan terdahulu mengakibatkan kegagalan ginjal. 

Insulin injection is one of the treatment methods that are used to control sugar in blood. This method found to have a side effect especially to kidney. Malaysia Public Medical Specialist Association President, Prof Datuk Dr Syed Mohamed Al Junid suggests a study on effectiveness of treatment need to be searched if treatment method ineffective. He also takes example from a diabetic treatment method which requires study/research because a lot of earlier treatments cause kidney failure.

Keupayaan air ECPI mengawal gula dalam darah dengan berkesan tanpa sebarang bahan kimia merupakan alternatif terbaik bagi mengatasi masalah ini.  Amalan meminum air dengan l secukupnya juga mamapu memberi kesan terhadap kesihatan secara umum memandangkan air merupakan elemen yang sangat penting kepada kesihatan. Kajian pakar perubatan juga menunjukkan hampir semua penyakit disebabkan dehidrasi. Berikut merupakan testimoni  keberkesanan air ECPI di dalam mengawal gula dalam darah dalam tempoh 1 jam.

The capability of ECPI water controls sugar in blood effectively without any chemical substance was the best alternative to overcome this problem. Practice of drinking water sufficiently also able to gives effect on health in general as the water is very important element to health. Physician study also showed nearly all diseases are due to dehydration. Following is the ECPI water effectiveness testimony in controlling sugar in blood in the period of 1 hour.
prevention is better than cure

FIGHT
ALL OUTNo comments:

Post a Comment